Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatalarm Brand

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 5.3.2021
Uppdaterad 5.3.2021