Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatalarm ASP-huset

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Strandgatan 12
Publicerad 14.2.2020
Uppdaterad 14.2.2020