Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Lumparland

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Lumparlands skola
Publicerad 14.11.2023
Uppdaterad 14.11.2023