Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap

Avslutat: 

Avslutat
Holmbergs
Publicerad 12.9.2023
Uppdaterad 12.9.2023