Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap

Avslutat: 

Avslutat
Hotell Savoy
Publicerad 7.3.2023
Uppdaterad 7.3.2023