Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Lemland

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Andersudde
Publicerad 28.9.2022
Uppdaterad 28.9.2022