Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Larmet inkom den 29.06.2022 kl. 15:35 men infördes på hemsidan senare.
Publicerad 30.6.2022
Uppdaterad 30.6.2022