Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Kökar

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Brudhäll
Publicerad 4.12.2021
Uppdaterad 4.12.2021