Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Ålands Sjöfartsmuseum
Publicerad 17.6.2021
Uppdaterad 17.6.2021