Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Ted Andersson

Avslutat: 

Avslutat
Lotsberget teknikhus
Publicerad 8.4.2021
Uppdaterad 8.4.2021