Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Johan Söderberg

Avslutat: 

Avslutat
Strandnäs studenbostäder
Publicerad 5.4.2021
Uppdaterad 5.4.2021