Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Mariebad
Publicerad 23.2.2021
Uppdaterad 23.2.2021