Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Ålands Sjöfartsmuseum
Publicerad 4.12.2020
Uppdaterad 4.12.2020