Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Ted Andersson

Avslutat: 

Avslutat
Lotsbroverket
Publicerad 24.11.2020
Uppdaterad 24.11.2020