Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Saltvik

Befäl: 

Lennart Johansson

Avslutat: 

Avslutat
Colorant Chromatics
Publicerad 7.8.2020
Uppdaterad 7.8.2020