Varning för skogsbrand råder inte - Eldningsförbud råder enbart i tätbebyggt område

automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Självstyrelsegården
Publicerad 25.5.2020
Uppdaterad 25.5.2020