Atuomatalarm Brand

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Sund

Befäl: 

Thomas Mattsson

Avslutat: 

Avslutat
Sunds kyrka
Publicerad 21.9.2021
Uppdaterad 21.9.2021