Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Atuomatalarm Brand

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Ted Andersson

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 5.5.2021
Uppdaterad 6.5.2021