Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Atuomatalarm Brand

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Thomas Mattsson

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 17.9.2020
Uppdaterad 17.9.2020